Dřevovýroba

Středisko dřevovýroby se nachází v dřevařském areálu v Březnici, okres Příbram. Základem této činnosti je pilařská výroba provozovaná na rámové pile. Převážnou část naší produkce tvoří výroba certifikovaného stavebního řeziva, zejména pak zakázková výroba krovů, latí, prken atd.

Na pilařskou výrobu dále navazují další provozy, kterými jsou zejména sušení řeziva a jeho následné opracování. K tomu dochází ve výrobní hale umožňující např. přesné krácení řeziva, jeho čtyřstranné hoblování, zarovnání či impregnaci proti působení dřevokazných škůdců. Část řeziva je poté dále zpracována na výrobu některých konečných produktů, jakými jsou např. protihlukové stěny, palety, bedny či jiné výrobky.