Typy střech

Historicky nerozšířenějším typem střechy je sedlová střecha. V Česky patří k nejpoužívanějším. Tvar střechy má vliv také na spotřebu tepla a tím i náklady na vytápění domu. Je třeba myslet nejen na estetickou stránku střechy, ale také na praktické hledisko - např. jak bude využitý prostor pod střechou. NATURMONT s.r.o. nabízí realizaci těchto typů střech: