Stanová (jehlanová) střecha

Je někdy také nazývána jako střecha jehlanová. Má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do jediného středového vrcholu. Většinou se používá na stavby čtvercového půdorysu, ale najdou se i výjimky. Nejčastěji se používají např. na věžích kostela či přístřešcích a pergolách.