Asfaltová střecha - Mohelnice

  • dodávka a montáž asfaltových pásů
  • dodávka a montáž dřevěných spádových klínů
  • dodávka a montáž OSB desek
  • dodávka a montáž podkladní fólie
  • dodávka a montáž mřížky proti hmyzu a střešních vpustí
  • dodávka a montáž klempířských prvků z TiZn
  • oplechování střechy