Rekonstrukce lepenkové střechy - Plzeň-Lhota

  • dodávka a montáž asfaltových pásů
  • dodávka a montáž podkladní fólie
  • dodávka a montáž klempířských prvků z barveného FeZn