Mansardová střecha

Je v současnosti méně obvyklý tvar střechy, u kterého je část fasády rodinného domu pokryta střešní krytinou. Mansardová střecha je náročná na pokládku z důvodu velkého sklonu na bocích (mansardách). Montáž je nutno provádět z lešení a každou tašku vrutovat. Tomu odpovídá i vyšší cena těchto střech.